Cách Sử Dụng Wget Để Tải Nhiều Tệp Cùng Một Lúc

Khi bạn muốn tải xuống tệp từ internet, có rất nhiều cách để làm điều đó. Một trong số đó là sử dụng công cụ dòng lệnh Wget, một tiện ích rất linh hoạt và mạnh mẽ để tải xuống tệp. Wget là một công cụ phổ biến giữa các nhà phát triển, quản trị hệ thống và người dùng thông thường vì sự đơn giản và tốc độ của nó.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét cách Wget có thể tải xuống nhiều tệp cùng một lúc và cách tính năng này có thể cải thiện tốc độ tải xuống của bạn.

Wget là gì?

Wget là một tiện ích dòng lệnh được sử dụng để lấy tệp từ web. Đây là một công cụ không tương tác có thể được sử dụng trong các tập lệnh và chương trình để tải xuống tệp tự động. Công cụ hỗ trợ các giao thức HTTP, HTTPS và FTP, cùng với nhiều tùy chọn khác nhau để tùy chỉnh quá trình tải xuống, chẳng hạn như cài đặt user-agent, giới hạn tốc độ tải xuống và tải xuống các loại tệp cụ thể.

Tải xuống nhiều tệp cùng một lúc

Khi tải xuống các tệp lớn, việc tải từng tệp theo thứ tự có thể mất rất nhiều thời gian. Wget cung cấp khả năng tải xuống nhiều tệp cùng một lúc, từ đó cải thiện đáng kể tốc độ tải xuống. Tính năng này rất hữu ích khi tải xuống nhiều tệp từ một trang web hoặc dịch vụ chia sẻ tệp. Bằng cách sử dụng Wget, bạn có thể xác định số lượng tệp được tải xuống đồng thời, cho phép bạn tải xuống nhiều tệp cùng một lúc, giảm thời gian tải xuống.

XEM THÊM:  Cách Kai Guang Tại New York City

Cách tải xuống nhiều tệp cùng một lúc bằng Wget

Để tải xuống nhiều tệp cùng một lúc bằng Wget, sử dụng tùy chọn ‘-i’ tiếp theo là một tệp văn bản chứa các URL của các tệp bạn muốn tải xuống. Đây là một ví dụ −

wget -i list_of_files.txt

Trong ví dụ này, Wget sẽ đọc tệp ‘list_of_files.txt’ và tải xuống tất cả các URL được liệt kê trong tệp.

Để tải xuống nhiều tệp đồng thời, sử dụng tùy chọn ‘-j’ tiếp theo là số lượng tải xuống đồng thời bạn muốn bắt đầu. Đây là một ví dụ −

wget -i list_of_files.txt -j 4

Trong ví dụ này, Wget sẽ đọc tệp ‘list_of_files.txt’ và tải xuống tối đa bốn tệp đồng thời.

Mẹo cho việc tải xuống nhiều tệp bằng Wget:

  • Sử dụng tùy chọn ‘-c’ để tiếp tục tải xuống chưa hoàn thành − Nếu bạn đang tải xuống các tệp lớn và quá trình tải bị gián đoạn, bạn có thể sử dụng tùy chọn ‘-c’ để tiếp tục tải xuống. Tùy chọn này sẽ tiếp tục tải xuống tệp từ nơi nó bị gián đoạn.
  • Sử dụng tùy chọn ‘-P’ để chỉ định thư mục tải xuống − Nếu bạn muốn tải xuống tất cả các tệp vào một thư mục cụ thể, hãy sử dụng tùy chọn ‘-P’ tiếp theo là đường dẫn thư mục. Đây là một ví dụ −

wget -i list_of_files.txt -P /downloads/

Trong ví dụ này, Wget sẽ tải xuống tất cả các tệp vào thư mục ‘/downloads/’.

  • Sử dụng tùy chọn ‘-r’ để tải xuống tệp đệ quy − Nếu bạn muốn tải xuống tất cả các tệp từ một trang web hoặc một thư mục, hãy sử dụng tùy chọn ‘-r’ tiếp theo là URL của trang web hoặc thư mục. Đây là một ví dụ −
XEM THÊM:  Làm thế nào để thoát khỏi ứng dụng bị đơ trên Windows

wget -r https://example.com/downloads/

Trong ví dụ này, Wget sẽ tải xuống tất cả các tệp trong thư mục ‘downloads’ của trang web ‘example.com’.

Mặc dù khả năng tải xuống nhiều tệp cùng một lúc là một tính năng mạnh mẽ, nhưng cần lưu ý rằng tải xuống quá nhiều tệp cùng một lúc có thể làm quá tải máy chủ và làm chậm tốc độ tải xuống. Luôn luôn hãy sử dụng tùy chọn ‘-j’ một cách cẩn thận và không đặt giá trị quá cao.

Ngoài các tùy chọn chúng tôi đã đề cập, Wget còn có nhiều tùy chọn và tính năng khác có thể được sử dụng để tùy chỉnh quá trình tải xuống. Điều này bao gồm các tùy chọn để đặt thời gian chờ, tải xuống với xác thực và tải xuống ở nền. Bằng cách khám phá các tùy chọn khác nhau, bạn có thể điều chỉnh quá trình tải xuống để phù hợp với nhu cầu cụ thể của bạn.

Wget không phải là công cụ duy nhất có sẵn để tải xuống tệp từ web. Những tùy chọn phổ biến khác bao gồm cURL, aria2 và DownThemAll. Mặc dù các công cụ này có thể có các tính năng và tùy chọn khác nhau, nhưng tất cả đều có khả năng tải xuống nhiều tệp cùng một lúc.

Kết luận

Wget là một công cụ mạnh mẽ để tải xuống tệp từ web. Khả năng tải xuống nhiều tệp cùng một lúc của nó đặc biệt hữu ích khi tải xuống các tệp lớn hoặc nhiều tệp từ một trang web hoặc dịch vụ chia sẻ tệp. Bằng cách sử dụng tùy chọn ‘-j’, bạn có thể xác định số lượng tải xuống đồng thời, từ đó giảm thời gian tải xuống. Với các tùy chọn ‘-c’ và ‘-P’, bạn có thể tiếp tục các tệp tải xuống chưa hoàn thành và chỉ định thư mục tải xuống. Tùy chọn ‘-r’ có thể được sử dụng để tải xuống các tệp đệ quy từ một trang web hoặc thư mục. Bằng cách sử dụng những tùy chọn này, bạn có thể tùy chỉnh quá trình tải xuống và cải thiện tốc độ tải xuống của mình. Hãy truy cập How To để tìm hiểu thêm!

XEM THÊM:  Cách Tìm Độ Dốc