Làm thế nào để làm tròn số trong Excel

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách làm tròn số trong Excel. Đây là một công việc phổ biến trong việc làm việc với bảng tính và có thể giúp bạn đạt được kết quả chính xác và dễ hiểu hơn.

Sử dụng hàm ROUNDUP

Để sử dụng hàm ROUNDUP trong Excel, bạn cần tìm đến ô tính toán và gõ “=ROUNDUP” để khởi tạo hàm. Tiếp theo, bạn sẽ thấy 2 hộp thoại yêu cầu nhập “number” (số bạn muốn làm tròn) và “num_digits” (số lượng chữ số sau dấu thập phân bạn muốn giữ). Ví dụ, “=ROUNDUP(8.79,0)” sẽ làm tròn 8.79 lên thành 9.

Hàm ROUNDUP sẽ luôn làm tròn một số lên, không phụ thuộc vào giá trị của số đó.

Cú pháp của hàm ROUNDUP

Cú pháp của hàm ROUNDUP như sau:

=ROUNDUP(number, num_digits)

Ví dụ: Làm tròn số trên lãi suất

Trong ví dụ này, chúng ta có một ngân hàng có các tài khoản tiết kiệm của khách hàng với các khoản lãi suất được tính bằng cách áp dụng tỷ lệ lãi suất vào số dư tiết kiệm.

Vì ngân hàng chỉ hiển thị số dư tiết kiệm lên đến số xu (2 chữ số thập phân), chúng ta có thể sử dụng hàm ROUNDUP để làm tròn tất cả các khoản lãi suất của khách hàng lên thành số xu cao nhất. Điều này có thể được thực hiện bằng cách sử dụng “=ROUNDUP([Số tiền lãi suất],2)”.

Ví dụ: Làm tròn số âm

Trong ví dụ này, chúng ta sẽ xem xét kết quả khi áp dụng hàm ROUNDUP cho các số âm.

XEM THÊM:  How To Rx Restasis: Cách chữa trị bệnh mắt khô hiệu quả

Khi áp dụng hàm ROUNDUP cho một số âm, bạn sẽ thu được một kết quả âm cao hơn. Ví dụ, “=ROUNDUP(-5.285,0)” sẽ cho bạn kết quả -6, mặc dù có vẻ như -5 lớn hơn -6.

Những điều cần lưu ý khi làm tròn số

Dưới đây là một số điều cần lưu ý khi sử dụng hàm ROUNDUP:

 • ROUNDUP tương tự như hàm ROUND, nhưng luôn làm tròn lên, không phụ thuộc vào giá trị của số đó.
 • Nếu bạn nhập 0 cho num_digits, hàm sẽ làm tròn đến số nguyên gần nhất. Ví dụ, “=ROUNDUP(7.18,0)” sẽ cho bạn kết quả 8.
 • Nếu bạn sử dụng ROUNDUP với một số âm, hàm sẽ cho bạn một số âm cao hơn. Ví dụ, “=ROUNDUP(-3.118,0)” sẽ cho bạn kết quả -4.
 • Nếu bạn nhập một số âm cho num_digits, hàm sẽ làm tròn lên bên trái của dấu thập phân. Ví dụ, “=ROUNDUP(3.85,-1)” sẽ cho bạn kết quả 10 và “=ROUNDUP(3.85,-2)” sẽ cho bạn kết quả 100.

Công thức làm tròn khác

Dưới đây là một số công thức làm tròn khác bạn có thể sử dụng trong Excel:

 • ROUND: Làm tròn một số dựa trên các chữ số đã chỉ định. Số từ 0-4 được làm tròn xuống và số từ 5-9 được làm tròn lên.
 • ROUNDDOWN: Làm tròn xuống tất cả các số, gần hơn với số 0.
 • CEILING: Làm tròn lên các số, xa hơn với số 0, sử dụng một bội số đã chỉ định.
 • FLOOR: Làm tròn xuống các số, gần hơn với số 0, sử dụng một bội số đã chỉ định.
 • INT: Loại bỏ các chữ số thập phân để chỉ giữ lại số nguyên.
 • EVEN: Làm tròn lên số nguyên chẵn gần nhất (2, 4, 6, 8, v.v.).
 • ODD: Làm tròn lên số nguyên lẻ gần nhất (1, 3, 5, 7, 9, v.v.).
XEM THÊM:  Làm thế nào để xóa một người trong bức ảnh bằng Photoshop

Đó là một số cách để làm tròn số trong Excel. Hy vọng rằng thông tin này sẽ giúp bạn làm việc hiệu quả hơn với các bảng tính của mình.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm trang web How To của chúng tôi để tìm hiểu thêm những kỹ năng và công thức hữu ích khác trong Excel. Chúc bạn thành công!