How To Chuyển Đổi Kilogram Sang Gram

calculator

Xin vui lòng cung cấp giá trị dưới đây để chuyển đổi kilogram [kg] sang gram [g], hoặc ngược lại.

Kilogram

Định nghĩa: Kilogram (ký hiệu: kg) là đơn vị cơ bản về khối lượng trong Hệ thống đo quốc tế (SI). Hiện nay, nó được định nghĩa dựa trên giá trị số cố định của hằng số Planck, h, bằng 6.62607015 × 10-34 đơn vị J·s hoặc kg·m2·s-1. Đơn vị mét và giây được định nghĩa dựa trên c, tốc độ ánh sáng, và tần số cesium, ΔνCs. Mặc dù định nghĩa của kilogram đã thay đổi vào năm 2019, kích thước thực tế của đơn vị vẫn không thay đổi. Những thay đổi này nhằm cải thiện định nghĩa của các đơn vị cơ bản SI, không phải thay đổi cách sử dụng các đơn vị trên toàn thế giới.

Lịch sử/nguồn gốc: Tên gọi kilogram được lấy từ tiếng Pháp “kilogramme,” và tiếp theo là thuật ngữ Hy Lạp có nghĩa là “một ngàn,” trước khi kết hợp với từ tiếng Latin muộn “gramma” có nghĩa là “một khối lượng nhỏ.”

Không giống như các đơn vị cơ bản SI khác, kilogram là đơn vị cơ bản duy nhất trong SI có tiền tố SI. SI là hệ thống dựa trên hệ thống đơn vị mét-kilogram-giây chứ không phải là hệ thống đơn vị centimeter-gram-giây. Lý do một phần là do sự không nhất quán và thiếu mạch lạc có thể phát sinh trong việc sử dụng hệ thống centimeter-gram-giây, như sự không tương thích giữa các hệ thống đơn vị điện tĩnh và điện từ.

XEM THÊM:  Hướng dẫn Sử dụng Đèn LED RGB

Ban đầu, kilogram được định nghĩa là khối lượng của một lít nước ở điểm đông trong năm 1794, nhưng sau đó đã được định nghĩa lại vì việc đo lường khối lượng một lượng nước là không chính xác và không tiện lợi.

Một định nghĩa mới về kilogram đã được giới thiệu vào năm 2019 dựa trên hằng số Planck và những thay đổi về định nghĩa của giây. Trước định nghĩa hiện tại, kilogram được định nghĩa là bằng khối lượng của một mẫu vật vật lý, là một trục tròn được làm từ hợp kim platinum-iridium, là một phương pháp đo không hoàn hảo. Điều này được chứng minh bằng việc khối lượng của mẫu vật gốc cho kilogram hiện tại nhẹ hơn 50 microgam so với các bản sao khác của kilogram chuẩn.

Sử dụng hiện tại: Là một đơn vị cơ bản của SI, kilogram được sử dụng trên toàn cầu trong gần như tất cả các lĩnh vực và ứng dụng, trừ các quốc gia như Hoa Kỳ, nơi kilogram được sử dụng trong nhiều lĩnh vực, ít nhất là một phần (như khoa học, công nghiệp, chính phủ và quân đội), nhưng thường không được sử dụng trong các ứng dụng hàng ngày.

Gram

Định nghĩa: Gram (ký hiệu: g) là đơn vị khối lượng trong Hệ thống đo quốc tế (SI). Định nghĩa của gram dựa trên kilogram, trong đó một gram bằng một nghìn phần một kilogram, đơn vị cơ bản về khối lượng SI. Kể từ năm 2019, định nghĩa của kilogram không còn dựa trên mẫu vật quốc tế, mà thay vào đó dựa trên hằng số Planck, h, cùng với các định nghĩa mới về giây và mét.

XEM THÊM:  Cách Làm Say Đắm Trái Tim Của Một Cô Gái

Lịch sử/nguồn gốc: Ban đầu, gram được định nghĩa là trọng lượng tuyệt đối của nước tinh khiết trong một centimet khối ở nhiệt độ của băng tan (sau đó là 4 ° C). Gram trước đây đã được coi là một đơn vị cơ bản về khối lượng trong hệ thống đơn vị centimeter-gram-giây cho đến khi SI được áp dụng rộng rãi, sử dụng kilogram là đơn vị cơ bản về khối lượng.

Sử dụng hiện tại: Gram được sử dụng phổ biến trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong ngữ cảnh khoa học. Ví dụ, gram thường được sử dụng để đo lượng thành phần không phải lỏng trong nấu ăn hoặc hàng hóa. Tiêu chuẩn trên nhãn dinh dưỡng của các sản phẩm thực phẩm thường yêu cầu nội dung tương đối được nêu theo 100 gram của sản phẩm.

Bảng Chuyển Đổi Kilogram Sang Gram

Kilogram [kg] Gram [g]
0.01 kg 10 g
0.1 kg 100 g
1 kg 1000 g
2 kg 2000 g
3 kg 3000 g
5 kg 5000 g
10 kg 10000 g
20 kg 20000 g
50 kg 50000 g
100 kg 100000 g
1000 kg 1000000 g

Cách Chuyển Đổi Kilogram Sang Gram

1 kg = 1000 g
1 g = 0.001 kg

Ví dụ: chuyển đổi 15 kg sang g:
15 kg = 15 × 1000 g = 15000 g

Các Đơn Vị Khối Lượng Phổ Biến

Chuyển Đổi Kilogram Sang Các Đơn Vị Khối Lượng Khác