How To Kiểm Tra Phiên Bản JDK Trên Linux

Chào bạn đến với “How To” – nơi chúng ta cùng nhau khám phá những bí mật thú vị nhất!

Giới thiệu

Bạn đang muốn kiểm tra phiên bản Java hiện tại đang chạy trên hệ thống Linux của mình? Đừng lo, trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách kiểm tra phiên bản Java đã được cài đặt trên các distro Linux như Ubuntu, CentOS và Debian.

Phần tiền nhiệm

Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo bạn có:

 • Tài khoản người dùng với đặc quyền “sudo”
 • Truy cập vào cửa sổ dòng lệnh/terminal
 • Phiên bản Java đã được cài đặt

Phương pháp 1: Kiểm tra phiên bản Java trên Linux

Để kiểm tra phiên bản Java trên Linux Ubuntu/Debian/CentOS, bạn làm theo các bước sau:

 1. Mở cửa sổ terminal.
 2. Chạy lệnh sau:
java -version
 1. Kết quả sẽ hiển thị phiên bản của gói Java đã được cài đặt trên hệ thống của bạn. Ví dụ dưới đây cho thấy phiên bản OpenJDK 11 đã được cài đặt.

Bạn cũng có thể kiểm tra phiên bản của trình biên dịch Java chính – “javac” (đọc là “java-see”) bằng lệnh sau:

javac -version

Phương pháp 2: Tìm phiên bản bằng cách kiểm tra đường dẫn chứa Java

Có hai cách để tìm đường dẫn thư mục chứa Java.

Tùy chọn thứ nhất bao gồm chạy một lệnh duy nhất:

update-alternatives -list java

Hệ thống sẽ trả về đường dẫn nơi Java được cài đặt.

Hoặc bạn cũng có thể sử dụng lệnh “whereis” và theo dõi các liên kết tượng trưng để tìm đường dẫn Java.

 1. Chạy lệnh sau:
whereis java

Kết quả sẽ cho bạn biết rằng Java được đặt tại “/usr/bin/java”.

 1. Liệt kê nội dung của thư mục “/usr/bin/java”:
ls -l /usr/bin/java

Kiểm tra thư mục sẽ cho bạn thấy rằng “/usr/bin/java” chỉ là một liên kết tượng trưng đến “/etc/alternatives/java”.

 1. Tương tự như bước trước, liệt kê nội dung của đường dẫn được cung cấp bằng cách chạy:
ls -l /etc/alternatives/java

Cuối cùng, kết quả sẽ hiển thị “/etc/alternatives/java” là một liên kết tượng trưng khác và đường dẫn thực sự của thư mục Java là “/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64/bin/java”.

XEM THÊM:  How To Set Out Of Office In Outlook

Phương pháp 3: Tìm kiếm Java trong danh sách gói đã cài đặt

Bạn cũng có thể yêu cầu hệ thống liệt kê các gói đã được cài đặt và tìm kiếm Java cùng với số phiên bản.

Tìm Java bằng cách liệt kê tất cả các gói đã cài đặt.

 1. Để tạo ra danh sách tất cả các gói đã được cài đặt, sử dụng lệnh:
sudo apt list -installed
 1. Cuộn lên/xuống cho đến khi bạn tìm thấy các gói Java như được hiển thị trong ví dụ dưới đây.

Để tránh tìm kiếm qua tất cả các gói đã cài đặt, chỉ liệt kê các gói Java. Yêu cầu hệ thống liệt kê một gói phần mềm cụ thể. Trong trường hợp này, tên gói là “openjdk”:

sudo apt list -installed | grep -i openjdk

Kết luận

Với bài viết này, bạn đã thành công kiểm tra phiên bản Java đã được cài đặt trên Linux. Chúng ta cũng đã tìm hiểu cách kiểm tra đường dẫn Java và tìm kiếm Java trong danh sách các gói đã cài đặt.

Sau khi xác nhận phiên bản Java, bạn có thể bắt đầu phát triển bất cứ thứ gì từ ứng dụng di động nhẹ đến các ứng dụng trên máy tính để bàn.

Hãy truy cập How To để tìm hiểu thêm các hướng dẫn hữu ích khác!