Cách Tham Khảo IEEE

IEEE (Institute for Electrical and Electronics Engineers) là một tổ chức chuyên nghiệp hỗ trợ nhiều ngành kỹ thuật, khoa học máy tính và công nghệ thông tin. Ngoài việc xuất bản tạp chí, tạp chí và tài liệu hội nghị, IEEE cũng đưa ra nhiều tiêu chuẩn cho nhiều ngành công nghiệp khác nhau.

Phong cách trích dẫn của IEEE bao gồm trích dẫn trong văn bản, đánh số trong ngoặc vuông, tham chiếu đến danh sách tham khảo ở cuối bài viết. Danh sách tham khảo được sắp xếp theo thứ tự số, không theo thứ tự chữ cái. Ví dụ, xem Hướng dẫn Quy tắc Biên tập của IEEE.

Cách thức cơ bản:

  • Không cần đề cập tên tác giả, số trang hoặc ngày xuất bản trong trích dẫn trong văn bản. Thay vì đó, tham chiếu đến nguồn thông tin với một số trong ngoặc vuông, ví dụ [1], tương ứng với trích dẫn đầy đủ trong danh sách tham khảo.

  • Đặt các trích dẫn trong ngoặc vuông vào dòng văn bản, trước dấu chấm câu, với một khoảng trống trước dấu ngoặc vuông đầu tiên.

  • Đánh số nguồn thông tin theo thứ tự khi trích dẫn chúng trong bài viết. Một khi bạn đã tham chiếu đến một nguồn và gán số cho nó, tiếp tục sử dụng số đó khi bạn trích dẫn nguồn đó trong toàn bài viết.

  • Khi trích dẫn nhiều nguồn thông tin cùng một lúc, phương pháp ưa thích là liệt kê từng số riêng biệt trong ngoặc vuông riêng, sử dụng dấu phẩy hoặc dấu gạch ngang giữa các số, ví dụ như [1], [3], [5] hoặc [1] – [5].

XEM THÊM:  Làm thế nào để Xóa Tài khoản Google

Dưới đây là ví dụ từ Hướng dẫn IEEE của Đại học Murdoch.

Ví dụ về trích dẫn trong văn bản:

“…cuối cùng cho nghiên cứu của tôi [13].”

“Lý thuyết này được đưa ra lần đầu vào năm 1987 [1].”

“Scholtz [2] đã luận cứ rằng…”

“Một số nghiên cứu gần đây [3], [4], [15], [16] đã chỉ ra rằng….”

“Ví dụ, xem [7].”

Tạo một danh sách tham khảo

Danh sách Tham khảo xuất hiện ở cuối bài viết và cung cấp các trích dẫn đầy đủ cho tất cả các nguồn tham khảo bạn đã sử dụng. Liệt kê tất cả các nguồn tham khảo theo thứ tự số mà bạn đã trích dẫn trong bài viết, và bao gồm số trong ngoặc vuông ở đầu mỗi tham khảo.

Dưới đây là các ví dụ từ Hướng dẫn Cách trích dẫn IEEE, Hướng dẫn Tham khảo IEEE và Hướng dẫn phong cách IEEE của Đại học Murdoch.

Các ví dụ về trích dẫn cho các vật liệu khác nhau:

Sách in

[1] D. Sarunyagate, Ed., Lasers. New York: McGraw-Hill, 1996.

Chương trong sách

[2] G. O. Young, “Cấu trúc tổng hợp của nhựa công nghiệp,” trong Plastics, ấn bản thứ 2, tập 3, J. Peters, Ed. New York: McGraw-Hill, 1964, tr. 15-64.

Cuốn sách điện tử

[3] L. Bass, P. Clements, và R. Kazman, Software Architecture in Practice, ấn bản thứ 2. Reading, MA: Addison Wesley, 2003. [E-book] Có sẵn: Safari e-book.

Bài báo trong tạp chí

XEM THÊM:  Cách đăng ký gói SMS Ufone

[4] G. Liu, K. Y. Lee, và H. F. Jordan, “Mạng TDM và TWDM de Bruijn và shufflenets cho truyền thông quang,” IEEE Trans. Comp., tập 46, tr. 695-701, tháng 6 năm 1997.

Bài báo trong tạp chí điện tử (từ cơ sở dữ liệu)

[5] H. Ayasso và A. Mohammad-Djafari, “Phục hồi và phân đoạn ảnh NDT thông qua các mô hình Gauss-Markov-Potts và tính toán Bayesian biến phân,” IEEE Transactions on Image Processing, tập 19, số 9, tr. 2265-77, 2010. [Trực tuyến]. Có sẵn: IEEE Xplore, http://www.ieee.org. [Truy cập ngày 10 tháng 9 năm 2010].

Bài báo trong tạp chí điện tử (từ internet)

[6] A. Altun, “Hiểu siêu văn bản trong bối cảnh đọc trên web: Trải nghiệm của người học ngôn ngữ,” Current Issues in Education, tập 6, số 12, tháng 7, 2005. [Loạt trực tuyến]. Có sẵn: http://cie.ed.asu.edu/volume6/number12/. [Truy cập ngày 2 tháng 12 năm 2007].

Bài báo trong hội nghị

[7] L. Liu và H. Miao, “Một phương pháp dựa trên quy tắc để kiểm thử các thuộc tính đa hình,” trong Formal Methods and Software Engineering: Proceedings of the 6th International Conference on Formal Engineering Methods, ICFEM 2004, Seattle, WA, USA, ngày 8-12 tháng 11 năm 2004, J. Davies, W. Schulte, M. Barnett, Eds. Berlin: Springer, 2004. tr. 306-19.

Kỷ yếu hội nghị

[8] T. J. van Weert và R. K. Munro, Eds., Informatics and the Digital Society: Social, ethical and cognitive issues: IFIP TC3/WG3.1&3.2 Open Conference on Social, Ethical and Cognitive Issues of Informatics and ICT, ngày 22-26 tháng 7 năm 2002, Dortmund, Germany. Boston: Kluwer Academic, 2003.

XEM THÊM:  Cách Vượt Qua Bộ Lọc Ký Tự AI Trên Character.AI

Bài báo báo (từ cơ sở dữ liệu)

[9] J. Riley, “Yêu cầu xem lại người nhập cư có kỹ năng mới,” The Australian, trang 35, ngày 31 tháng 5 năm 2005. [Trực tuyến]. Có sẵn: Factiva, http://global.factiva.com. [Truy cập ngày 31 tháng 5 năm 2005].

Báo cáo kỹ thuật

[10] K. E. Elliott và C.M. Greene, “Giao thức thích ứng cục bộ,” Viện Argonne National, Argonne, Pháp, Báo cáo kỹ thuật 916-1010-BB, 1997.

Bằng sáng chế

[11] J. P. Wilkinson, “Thiết bị mạch dao động phi tuyến,” Bằng sáng chế Hoa Kỳ 3 624 125, ngày 16 tháng 7 năm 1990.

Tiêu chuẩn

[12] IEEE Tiêu chuẩn 308 cho Hệ thống Điện lớp IE, 1969.

Luận án/Tiểu luận

[1] J. O. Williams, “Bộ phân tích băng thông hẹp,” Luận án Tiến sĩ, Khoa Kỹ thuật Điện, Đại học Harvard, Cambridge, MA, 1993.

Đó là một số hướng dẫn cơ bản để tham khảo theo phong cách IEEE. Hãy áp dụng chúng vào bài viết của bạn để đảm bảo tính chuyên môn, uy tín và đáng tin cậy. Đừng quên ghé thăm How To để tìm hiểu thêm các bài viết hữu ích khác!