Cách Xóa Bộ Nhớ Cache Nx

Bạn đã bao giờ mất công phải xây dựng và kiểm tra lại mã nguồn lặp đi lặp lại không? Nx sử dụng hệ thống bộ nhớ cache tính toán phức tạp và đã được thử nghiệm để đảm bảo rằng nó không bao giờ xây dựng lại cùng một mã nguồn hai lần. Nx biết khi nhiệm vụ bạn sẽ chạy đã được thực thi trước đó, từ đó nó có thể sử dụng cache để khôi phục kết quả chạy nhiệm vụ đó.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về mô hình khái niệm đằng sau việc lưu cache của Nx, hãy đọc bài viết “Cách Hoạt Động Của Caching”.

Xác định Các Nhiệm Vụ Có Thể Lưu Cache

Các hoạt động có thể lưu cache cần phải không tác động phụ

Điều này có nghĩa là với cùng một đầu vào, chúng luôn cho ra cùng một kết quả. Ví dụ, việc chạy kiểm tra kết thúc (e2e) mà tác động đến API của phía máy chủ không thể được lưu cache vì phía máy chủ có thể ảnh hưởng đến kết quả của quá trình kiểm tra.

Bây giờ, nếu bạn chạy một nhiệm vụ xây dựng hai lần, lần thứ hai thì thao tác sẽ xử lý tức thì vì nó được khôi phục từ cache.

Nx khôi phục cả hai:

  • Đầu ra dòng lệnh
  • Các tệp và tài liệu được tạo ra sau khi chạy nhiệm vụ (ví dụ: thư mục xây dựng hoặc dist của bạn)
XEM THÊM:  Cách nâng cấp IOS cho Switch Cisco

Hãy tiếp tục đọc để tìm hiểu cách điều chỉnh những gì được lưu cache.

Điều Chỉnh Cache với Đầu Và Đầu Ra

Tính năng lưu cache của Nx bắt đầu với các cài đặt mặc định hợp lý, nhưng bạn cũng có thể điều chỉnh các cài đặt mặc định để kiểm soát chính xác những gì được lưu cache và khi nào. Có hai tùy chọn chính để kiểm soát cache:

  • Đầu vào – xác định những gì được bao gồm trong băm tính toán (ví dụ: tệp tin, biến môi trường, v.v.)
  • Đầu ra – xác định thư mục nơi các tệp có thể được đặt trong quá trình thực thi tác vụ.

Bạn có thể xác định các đầu vào và đầu ra này ở cấp độ dự án (file project.json) hoặc toàn cầu cho tất cả các dự án (trong file nx.json).

Hãy xem ví dụ sau: chúng ta muốn loại bỏ tất cả các tệp *.md khỏi cache sao cho mỗi khi chúng ta thay đổi tệp README.md (hoặc bất kỳ tệp markdown nào khác), nó sẽ không làm mất hiệu lực của cache xây dựng. Chúng ta cũng biết rằng kết quả xây dựng sẽ được lưu trữ trong một thư mục có tên theo tên dự án trong thư mục dist ở gốc của không gian làm việc.

Để đạt được điều này, chúng ta có thể thêm định nghĩa đầu vào và đầu ra toàn cầu cho tất cả các dự án hoặc ở cấp độ từng dự án:

    How To: [Xóa Bộ Nhớ Cache Nx](https://damdang.vn)