Cách Bzip2 Một Thư mục

Để nén file(s), ta giảm kích thước của file(s) bằng cách mã hóa dữ liệu trong file(s) bằng ít bit hơn. Điều này thường rất hữu ích trong quá trình sao lưu và truyền file(s) qua mạng. Trái lại, giải nén file(s) có nghĩa là khôi phục dữ liệu trong file(s) về trạng thái ban đầu.

Trên Linux có nhiều công cụ nén và giải nén file khác nhau như gzip, 7-zip, Lrzip, PeaZip và nhiều công cụ khác. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách nén và giải nén file .bz2 bằng công cụ bzip2 trên Linux.

Bzip2 là một công cụ nén nổi tiếng và có sẵn trên hầu hết, nếu không phải tất cả các bản phân phối Linux hàng đầu. Bạn có thể sử dụng lệnh phù hợp với bản phân phối của bạn để cài đặt nó.

Cú pháp sử dụng bzip2:

$ bzip2 tùy_chọn tên_file

Cách sử dụng “bzip2” để nén file trong Linux

Bạn có thể nén một file như sau, với cờ -z cho phép nén file:

$ bzip2 tên_file

Để nén một file .tar, sử dụng cú pháp lệnh:

$ bzip2 backup.tar

Lưu ý: Mặc định, bzip2 xóa các file đầu vào trong quá trình nén hoặc giải nén. Để giữ các file đầu vào, sử dụng tùy chọn -k hoặc -keep.

Thêm vào đó, cờ -f hoặc -force sẽ buộc bzip2 để ghi đè lên một file kết quả đã tồn tại.

  • Để giữ file đầu vào: $ bzip2 -zk tên_file
  • Để giữ file đầu vào file .tar: $ bzip2 -zk backup.tar
XEM THÊM:  Cách Tìm Độ Dốc

Bạn cũng có thể thiết lập kích thước block từ 100k đến 900k, bằng cách sử dụng -1 hoặc -fast đến -9 hoặc -best như trong các ví dụ dưới đây:

$ bzip2 -k1 tên_file
$ ls -lh tên_file.bz2
$ bzip2 -k9 tên_file
$ bzip2 -kf9 tên_file
$ ls -lh tên_file.bz2

Compress Files Using bzip2 in Linux

Cách sử dụng “bzip2” để giải nén file trong Linux

Để giải nén một file .bz2, sử dụng tùy chọn -d hoặc -decompress như sau:

$ bzip2 -d tên_file.bz2

Lưu ý: File phải có đuôi .bz2 để lệnh trên hoạt động.

$ bzip2 -vd tên_file.bz2
$ bzip2 -vfd tên_file.bz2
$ ls -l tên_file

Để xem trang trợ giúp và trang man của bzip2, gõ lệnh sau:

$ bzip2 -h
$ man bzip2

Cuối cùng, với các giải thích đơn giản ở trên, tôi tin rằng bạn đã có khả năng nén và giải nén file .bz2 bằng công cụ bzip2 trên Linux. Nếu có câu hỏi hoặc phản hồi, vui lòng sử dụng phần bình luận bên dưới.

Bạn cũng có thể tham khảo một số ví dụ quan trọng về lệnh Tar trong Linux để học cách sử dụng tiện ích tar tạo file nén.